İçeriğe geç

Sternal Kleft (Sternal Yarık)

Sternumda  defektler vardır.  

Cerrahi tedavide amaç  kalp ve büyük damar gibi yapıları dış etkilerden  korumak, solunum fonksiyonunu düzeltmek ve kozmetik nedenler

Nedeni tam olarak bilinememektedir

Sternumun birleşmesindeki yetmezlik sonucu gelişir.

B12 vitamin eksikliği, aşırı alkol kullanımı ve HOX-B4 geninde  bozulma Sternumda  defekte yol açabilir.

Çoğunlukla üst taraftadır. Kalpte fonksiyon bozukluğuna yol açabilir. 

Bazı vakalarda bebek ağlarken kalp yarıktan dışarı çıkabilir. 

Yenidoğan döneminde şikayet ve muayene bulguları tanı için yeterlidir. Radyolojik görüntüleme hastalığı tanısını ve şiddetini göstermede  faydalıdır. 

Tedavisinde cerrahi ön plandadır.

Cilt bütünlüğü yoksa derhal operasyon yapılmalıdır.

Defekt rekonstrüksiyon için otolog kemik grefti, yamalar, veya titanyum plaklar kullanılabilir.